Home » Het familiestatuut

 

 

 

Het familiestatuut

Vroeg of laat komt je familiebedrijf voor nieuwe keuzes te staan, het familiestatuut helpt daarbij. Hoe gaan we verder? Wie heeft welke rol? Hoe houden we de familie erbij betrokken? Lastige vragen, want de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren willen nog wel eens botsen.

Het opstellen van een familiestatuut is een uitstekend middel om het gesprek op gang te krijgen, de belangen en opvattingen te verhelderen en goede afspraken te maken.

In dit boek vertellen Jacqueline van Zwol en Albert Jan Thomassen waarom je een familiestatuut opstelt, hoe je het aanpakt en wat je er in zet. Ze geven talloze voorbeelden uit de praktijk van kleine en grote familiebedrijven en reiken praktische handvatten aan om direct mee aan de slag te gaan.

Reacties op Het familiestatuut:

‘Erg handig om de familie voor te bereiden op het gesprek over de opvolging.’

‘Goed boek, het heeft me een paar geniale ingevingen opgeleverd.’

‘De voorbeelden van familiestatuten zijn voor ons heel waardevol gebleken.’

Lees het artikel in Sprout: Zo voorkom je dat een familiebedrijf in ruzie eindigt.

‘Het boek leest makkelijk en lekker, maar wat opvallend is: ik was enorm geboeid, en wilde het boek graag lezen. En ik héb helemaal geen familiebedrijf. Marjolein Boeren op Managementboek.nl

Jacqueline van Zwol begeleidt familiebedrijven bij generatiewisseling, het inrichten van hun bestuur en het maken van hun familiestatuut. Zelf groeide ze op in een familiebedrijf. Ze is adviseur, mediator, commissaris en coach voor vele bedrijfsfamilies.

Albert Jan Thomassen maakt als bestuursadviseur en opleider de dilemma’s helder die zich voordoen rondom familiebedrijven en begeleidt families bij het maken van hun familiestatuut. Hij is directeur van FBNed | Familiebedrijven Nederland.

Het familiestatuut
Voor continuiteit van het familiebedrijf en harmonie in de familie
Jacqueline van Zwol, Albert Jan Thomassen
isbn 9789491757495, 160 blz., hardcover, € 29,95

Bekijk het inkijkexemplaar.

Bestel Het familiestatuut bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Inhoud Het familiestatuut

Inleiding
De waarde van een familiestatuut
Voor wie?
Korte inhoud
Leeswijzer

Deel I Waarom en hoe een familiestatuut

1 De dynamiek in een familiebedrijf
1.1 Sterktes en uitdagingen van het familiebedrijf
1.2 Familie, bedrijf en eigendom lopen door elkaar heen
1.3 Familie, bedrijf en eigendom veranderen continu
1.5 Besturen van familie, bedrijf en eigendom

2 Argumenten voor een familiestatuut
2.1 Aanleiding voor een familiestatuut
2.2 Doelen van een familiestatuut
2.3 De waarde zit in het proces

3 Vijf stappen om een familiestatuut te maken
Stap 1: Commitment krijgen
Stap 2: Wensen en bespreekpunten inventariseren
Stap 3: Bespreking en uitwerking
Stap 4: Vaststelling en juridische implementatie
Stap 5: Implementatie en onderhoud van een familiestatuut

4 Basiskeuzes
4.1 Doen we het zelf of laten we ons begeleiden?
4.2 Besluitvorming: stemmen of consensus?
4.3 Perspectief van familie of eigenaar?
4.4 Familiebelang of bedrijfsbelang?
4.5 Wat voegen we toe als eigenaar?
4.6 Wat voor eigenaar zijn we?
4.7 Principes of regels?

Deel II Twee familiestatuten

5 De familie Stevink
5.1 Familie, bedrijf en eigendom
5.2 Aanpak
5.3 Het familiestatuut

6 De familie Draaier
6.1 Familie, bedrijf en eigendom
6.2 Aanpak
6.3 Het familieconvenant

Deel III De inhoud van het familiestatuut

7 Inleiding en achtergrond
7.1 Historie van familie, bedrijf en eigendom
7.2 Aanleiding en doel van het statuut voor familie en bedrijf
7.3 Familieleden die betrokken zijn bij het maken van het familiestatuut
7.4 Over welk bezit het gaat
7.5 Hoe het familiestatuut tot stand gekomen is
7.6 Samenhang met andere documenten
7.7 Revisie en onderhoud van het familiestatuut

8 Een stevig fundament
8.1 Familievisie
8.2 Familiedoelen
8.3 Familiewaarden
8.4 Familiemissie
8.5 Algemene principes van goed bestuur

9 Een goed functionerende familie
9.1 Communicatie in de familie
9.2 Overlegstructuren
9.3 Betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling
9.4 Conflicthantering

10 Een professioneel geleid bedrijf
10.1 Duidelijkheid over rollen en samenspel
10.2 De directie
10.3 De Raad van Commissarissen en Raad van Advies
10.4 Opvolging in leiding
10.5 Noodscenario bij overlijden of arbeidsongeschiktheid
directie
10.6 Werken in het bedrijf door familieleden

11 Een stabiele betrokken eigenaar met visie
11.1 Wie is eigenaar, nu en in de toekomst?
11.2 De verantwoordelijkheden van de familie als eigenaar
11.3 Zeggenschap
11.4 Dividend
11.5 Verkoop van aandelen
11.6 Overlijden en scheiden
11.7 Eigenaren informeren, opleiden en betrekken

Tot slot
Dankwoord
Over de auteurs
Bijlage 1 Onderwerpen & relevante vragen
Bijlage 2 Bestuursstructuren in het familiebedrijf
Bronnen en verantwoording
Trefwoorden

Recent bij ons verschenen

Was ik niet duidelijk dan?

Was ik niet duidelijk dan?

            Als iémand invloed heeft op het werkgeluk van medewerkers, dan is dat wel de direct leidinggevende. De kwaliteit van leidinggeven bepaalt of medewerkers blijven of niet. En leidinggeven is voor 80 procent...

Rebelleren moet je faciliteren

Rebelleren moet je faciliteren

            Organisaties hebben een sterk verlangen naar vernieuwing, creativiteit en out-of-the-box denken. Maar hardnekkige controlemechanismen staan dat verlangen in de weg en veroorzaken ongekende schade. Een op de...

Lang leve de vraag!

Lang leve de vraag!

            De verbinding is momenteel ver te zoeken. In de politieke arena, in het klaslokaal en aan de talkshowtafel tellen vooral meningen. Het eigen gelijk wordt gevierd en polarisatie is ophef en daarmee aandacht....

Het grote invalboek

Het grote invalboek

            Door een groot tekort aan leraren moeten scholen steeds vaker een beroep doen op invallers. De school, de ouders, de invaller én de leerlingen hebben er veel belang bij dat het invallen goed is geregeld.Er...

Tommies nieuwe normaal

Tommies nieuwe normaal

            Twee voorleesboeken inclusief lessenserie en een protocol voor rouwverwerking op de basisschool. Tommie is verdrietig. Zijn vader was ziek en is doodgegaan. Stomme dood! Boos springt Tommie op zijn bootje....

Hoe dokters beter kunnen worden

Hoe dokters beter kunnen worden

            Hoe dokters beter kunnen worden is een praktisch boek over alle dingen die ze je niet vertellen als je medicijnen studeert (maar die je wel nodig hebt). Hoe verminder je werkdruk? Hoe gebruik je verbindend...

Zelf ook een boek uitgeven?

We maken graag kennis met je in een gratis adviesgesprek. Dan helpen we je op weg met je plan.

Adviesgesprek aanvragen