Home » Het familiestatuut

 

 

 

Het familiestatuut

Vroeg of laat komt je familiebedrijf voor nieuwe keuzes te staan, het familiestatuut helpt daarbij. Hoe gaan we verder? Wie heeft welke rol? Hoe houden we de familie erbij betrokken? Lastige vragen, want de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren willen nog wel eens botsen.

Het opstellen van een familiestatuut is een uitstekend middel om het gesprek op gang te krijgen, de belangen en opvattingen te verhelderen en goede afspraken te maken.

In dit boek vertellen Jacqueline van Zwol en Albert Jan Thomassen waarom je een familiestatuut opstelt, hoe je het aanpakt en wat je er in zet. Ze geven talloze voorbeelden uit de praktijk van kleine en grote familiebedrijven en reiken praktische handvatten aan om direct mee aan de slag te gaan.

Reacties op Het familiestatuut:

‘Erg handig om de familie voor te bereiden op het gesprek over de opvolging.’

‘Goed boek, het heeft me een paar geniale ingevingen opgeleverd.’

‘De voorbeelden van familiestatuten zijn voor ons heel waardevol gebleken.’

Lees het artikel in Sprout: Zo voorkom je dat een familiebedrijf in ruzie eindigt.

‘Het boek leest makkelijk en lekker, maar wat opvallend is: ik was enorm geboeid, en wilde het boek graag lezen. En ik héb helemaal geen familiebedrijf. Marjolein Boeren op Managementboek.nl

Jacqueline van Zwol begeleidt familiebedrijven bij generatiewisseling, het inrichten van hun bestuur en het maken van hun familiestatuut. Zelf groeide ze op in een familiebedrijf. Ze is adviseur, mediator, commissaris en coach voor vele bedrijfsfamilies.

Albert Jan Thomassen maakt als bestuursadviseur en opleider de dilemma’s helder die zich voordoen rondom familiebedrijven en begeleidt families bij het maken van hun familiestatuut. Hij is directeur van FBNed | Familiebedrijven Nederland.

Het familiestatuut
Voor continuiteit van het familiebedrijf en harmonie in de familie
Jacqueline van Zwol, Albert Jan Thomassen
isbn 9789491757495, 160 blz., hardcover, € 29,95

Bekijk het inkijkexemplaar.

Bestel Het familiestatuut bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Inhoud Het familiestatuut

Inleiding
De waarde van een familiestatuut
Voor wie?
Korte inhoud
Leeswijzer

Deel I Waarom en hoe een familiestatuut

1 De dynamiek in een familiebedrijf
1.1 Sterktes en uitdagingen van het familiebedrijf
1.2 Familie, bedrijf en eigendom lopen door elkaar heen
1.3 Familie, bedrijf en eigendom veranderen continu
1.5 Besturen van familie, bedrijf en eigendom

2 Argumenten voor een familiestatuut
2.1 Aanleiding voor een familiestatuut
2.2 Doelen van een familiestatuut
2.3 De waarde zit in het proces

3 Vijf stappen om een familiestatuut te maken
Stap 1: Commitment krijgen
Stap 2: Wensen en bespreekpunten inventariseren
Stap 3: Bespreking en uitwerking
Stap 4: Vaststelling en juridische implementatie
Stap 5: Implementatie en onderhoud van een familiestatuut

4 Basiskeuzes
4.1 Doen we het zelf of laten we ons begeleiden?
4.2 Besluitvorming: stemmen of consensus?
4.3 Perspectief van familie of eigenaar?
4.4 Familiebelang of bedrijfsbelang?
4.5 Wat voegen we toe als eigenaar?
4.6 Wat voor eigenaar zijn we?
4.7 Principes of regels?

Deel II Twee familiestatuten

5 De familie Stevink
5.1 Familie, bedrijf en eigendom
5.2 Aanpak
5.3 Het familiestatuut

6 De familie Draaier
6.1 Familie, bedrijf en eigendom
6.2 Aanpak
6.3 Het familieconvenant

Deel III De inhoud van het familiestatuut

7 Inleiding en achtergrond
7.1 Historie van familie, bedrijf en eigendom
7.2 Aanleiding en doel van het statuut voor familie en bedrijf
7.3 Familieleden die betrokken zijn bij het maken van het familiestatuut
7.4 Over welk bezit het gaat
7.5 Hoe het familiestatuut tot stand gekomen is
7.6 Samenhang met andere documenten
7.7 Revisie en onderhoud van het familiestatuut

8 Een stevig fundament
8.1 Familievisie
8.2 Familiedoelen
8.3 Familiewaarden
8.4 Familiemissie
8.5 Algemene principes van goed bestuur

9 Een goed functionerende familie
9.1 Communicatie in de familie
9.2 Overlegstructuren
9.3 Betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling
9.4 Conflicthantering

10 Een professioneel geleid bedrijf
10.1 Duidelijkheid over rollen en samenspel
10.2 De directie
10.3 De Raad van Commissarissen en Raad van Advies
10.4 Opvolging in leiding
10.5 Noodscenario bij overlijden of arbeidsongeschiktheid
directie
10.6 Werken in het bedrijf door familieleden

11 Een stabiele betrokken eigenaar met visie
11.1 Wie is eigenaar, nu en in de toekomst?
11.2 De verantwoordelijkheden van de familie als eigenaar
11.3 Zeggenschap
11.4 Dividend
11.5 Verkoop van aandelen
11.6 Overlijden en scheiden
11.7 Eigenaren informeren, opleiden en betrekken

Tot slot
Dankwoord
Over de auteurs
Bijlage 1 Onderwerpen & relevante vragen
Bijlage 2 Bestuursstructuren in het familiebedrijf
Bronnen en verantwoording
Trefwoorden

Recent bij ons verschenen

Communicator

Communicator

            De essentie van succesvol besturen en leidinggeven ligt besloten in geloofwaardig en overtuigend communiceren. Aan de absolute top doe je eigenlijk niets anders dan dat. Het maakt een positie in de Raad van Bestuur onvergelijkbaar met...

Spelen werkt

Spelen werkt

            Spelend leren is de leukste en meest krachtige manier van leren. Toch maken docenten, trainers en opleidingsprofessionals maar weinig gebruik van spelelementen. En dat terwijl de mensen die zij opleiden in hun vrije tijd zoveel plezier...

100 meest gestelde vragen bij een bedrijfs overdracht

100 meest gestelde vragen bij een bedrijfs overdracht

        Een bedrijfsoverdracht is niet iets wat ondernemers dagelijks meemaken. Het (ver)kopen van een bedrijf is ook niet iets wat u er even bij kunt doen vanwege de vele dimensies en complexiteit. Dit uit zich in de vele vragen...

Hoogbegaafde hulpzoekers

Hoogbegaafde hulpzoekers

        Cliënten die hulp zoeken in de GGZ en hoogbegaafd zijn, krijgen niet altijd de hulp die bij hen past. Er is weinig kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid in de GGZ. De hoogbegaafde hulpzoekers modderen voort en hebben...

Hoogbegaafd in praktijk

Hoogbegaafd in praktijk

        Wat betekent hoogbegaafdheid in de praktijk van coaches en hulpverleners?. Veel hoogbegaafde volwassenen zijn in hun jeugd niet als hoogbegaafd herkend. Simpelweg omdat de kennis van hoogbegaafdheid niet bestond of...

Zin in je pensioen

Zin in je pensioen

        Krijg zin in je pensioen! Als het einde van je loopbaan in zicht is, breekt een nieuwe en spannende fase aan. Veel mensen zien hun pensioen met gemengde gevoelens naderen, voor sommigen is het een zwart gat....

Zelf ook een boek uitgeven?

We maken graag kennis met je in een gratis adviesgesprek. Dan helpen we je op weg met je plan.

Adviesgesprek aanvragen