Home » Het familiestatuut

 

 

Het familiestatuut

Vroeg of laat komt je familiebedrijf voor nieuwe keuzes te staan, het familiestatuut helpt daarbij. Hoe gaan we verder? Wie heeft welke rol? Hoe houden we de familie erbij betrokken? Lastige vragen, want de belangen van de familie, het bedrijf en de eigenaren willen nog wel eens botsen.

Het opstellen van een familiestatuut is een uitstekend middel om het gesprek op gang te krijgen, de belangen en opvattingen te verhelderen en goede afspraken te maken.

In dit boek vertellen Jacqueline van Zwol en Albert Jan Thomassen waarom je een familiestatuut opstelt, hoe je het aanpakt en wat je er in zet. Ze geven talloze voorbeelden uit de praktijk van kleine en grote familiebedrijven en reiken praktische handvatten aan om direct mee aan de slag te gaan.

Reacties op Het familiestatuut:

‘Erg handig om de familie voor te bereiden op het gesprek over de opvolging.’

‘Goed boek, het heeft me een paar geniale ingevingen opgeleverd.’

‘De voorbeelden van familiestatuten zijn voor ons heel waardevol gebleken.’

Lees het artikel in Sprout: Zo voorkom je dat een familiebedrijf in ruzie eindigt.

‘Het boek leest makkelijk en lekker, maar wat opvallend is: ik was enorm geboeid, en wilde het boek graag lezen. En ik héb helemaal geen familiebedrijf. Marjolein Boeren op Managementboek.nl

Jacqueline van Zwol begeleidt familiebedrijven bij generatiewisseling, het inrichten van hun bestuur en het maken van hun familiestatuut. Zelf groeide ze op in een familiebedrijf. Ze is adviseur, mediator, commissaris en coach voor vele bedrijfsfamilies.

Albert Jan Thomassen maakt als bestuursadviseur en opleider de dilemma’s helder die zich voordoen rondom familiebedrijven en begeleidt families bij het maken van hun familiestatuut. Hij is directeur van FBNed | Familiebedrijven Nederland.

Het familiestatuut
Voor continuiteit van het familiebedrijf en harmonie in de familie
Jacqueline van Zwol, Albert Jan Thomassen
isbn 9789491757495, 160 blz., hardcover, € 29,95

Bekijk het inkijkexemplaar.

Bestel Het familiestatuut bij de webshop van de uitgever: BetereBoeken.nl

Inhoud Het familiestatuut

Inleiding
De waarde van een familiestatuut
Voor wie?
Korte inhoud
Leeswijzer

Deel I Waarom en hoe een familiestatuut

1 De dynamiek in een familiebedrijf
1.1 Sterktes en uitdagingen van het familiebedrijf
1.2 Familie, bedrijf en eigendom lopen door elkaar heen
1.3 Familie, bedrijf en eigendom veranderen continu
1.5 Besturen van familie, bedrijf en eigendom

2 Argumenten voor een familiestatuut
2.1 Aanleiding voor een familiestatuut
2.2 Doelen van een familiestatuut
2.3 De waarde zit in het proces

3 Vijf stappen om een familiestatuut te maken
Stap 1: Commitment krijgen
Stap 2: Wensen en bespreekpunten inventariseren
Stap 3: Bespreking en uitwerking
Stap 4: Vaststelling en juridische implementatie
Stap 5: Implementatie en onderhoud van een familiestatuut

4 Basiskeuzes
4.1 Doen we het zelf of laten we ons begeleiden?
4.2 Besluitvorming: stemmen of consensus?
4.3 Perspectief van familie of eigenaar?
4.4 Familiebelang of bedrijfsbelang?
4.5 Wat voegen we toe als eigenaar?
4.6 Wat voor eigenaar zijn we?
4.7 Principes of regels?

Deel II Twee familiestatuten

5 De familie Stevink
5.1 Familie, bedrijf en eigendom
5.2 Aanpak
5.3 Het familiestatuut

6 De familie Draaier
6.1 Familie, bedrijf en eigendom
6.2 Aanpak
6.3 Het familieconvenant

Deel III De inhoud van het familiestatuut

7 Inleiding en achtergrond
7.1 Historie van familie, bedrijf en eigendom
7.2 Aanleiding en doel van het statuut voor familie en bedrijf
7.3 Familieleden die betrokken zijn bij het maken van het familiestatuut
7.4 Over welk bezit het gaat
7.5 Hoe het familiestatuut tot stand gekomen is
7.6 Samenhang met andere documenten
7.7 Revisie en onderhoud van het familiestatuut

8 Een stevig fundament
8.1 Familievisie
8.2 Familiedoelen
8.3 Familiewaarden
8.4 Familiemissie
8.5 Algemene principes van goed bestuur

9 Een goed functionerende familie
9.1 Communicatie in de familie
9.2 Overlegstructuren
9.3 Betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling
9.4 Conflicthantering

10 Een professioneel geleid bedrijf
10.1 Duidelijkheid over rollen en samenspel
10.2 De directie
10.3 De Raad van Commissarissen en Raad van Advies
10.4 Opvolging in leiding
10.5 Noodscenario bij overlijden of arbeidsongeschiktheid
directie
10.6 Werken in het bedrijf door familieleden

11 Een stabiele betrokken eigenaar met visie
11.1 Wie is eigenaar, nu en in de toekomst?
11.2 De verantwoordelijkheden van de familie als eigenaar
11.3 Zeggenschap
11.4 Dividend
11.5 Verkoop van aandelen
11.6 Overlijden en scheiden
11.7 Eigenaren informeren, opleiden en betrekken

Tot slot
Dankwoord
Over de auteurs
Bijlage 1 Onderwerpen & relevante vragen
Bijlage 2 Bestuursstructuren in het familiebedrijf
Bronnen en verantwoording
Trefwoorden

Recent bij ons verschenen

Trap er niet in

Trap er niet in

        Trap jij ook steeds in dezelfde valkuil? In je team, je relatie, overal? Of erger jij je steeds weer aan specifiek gedrag bij een ander? Dikke kans dat je meestal zelf veroorzaakt wat je juist wilt vermijden....

Groeisprong

Groeisprong

        Je levensloop, loopbaan, relaties, team en je bedrijf ontwikkelen zich volgens patronen. Die kunnen succesvol zijn en groei stimuleren. Maar op een dag merk je dat ze niet meer voldoen. Je groeit niet meer,...

De trainer maakt het verschil

De trainer maakt het verschil

    Hét boek voor de betere voetbaltraining en begeleiding van de jeugd.Als voetbaltrainer kun je het verschil maken. Je wilt dat je spelers plezier hebben en hun talenten volop ontwikkelen. Of je nu beroepstrainer bent of een...

Happy Change

Happy Change

    Happy changeHoe blije medewerkers verandering duurzaam succesvol makenDe organisaties van de toekomst zijn die organisaties die zich voortdurend weten aan te passen aan een veranderende context. Zij zetten daarbij hun...

Spelen met letters en woorden

Spelen met letters en woorden

    Dit is de praktische gids mét alle achtergronden over Alfa-bedding. Kennismaken met letters en woorden begint traditioneel met het verklanken van letters. Voor een deel van de kinderen blijkt deze aanpak niet goed te werken. Zij...

Hoe boek voor wendbaarheid

Hoe boek voor wendbaarheid

    Hoe boek voor wendbaarheid Wendbaarheid is hét modewoord in onze snel veranderende wereld. We willen allemaal ‘agile’ zijn of worden. Maar vaak blijft het bij een wens. Want wendbaarheid is abstract en blijkt soms lastig te vertalen...

Zelf ook een boek uitgeven?

We maken graag kennis met je in een gratis adviesgesprek. Dan helpen we je op weg met je plan.

Adviesgesprek aanvragen